Geschiedenis  

Oprichting Kinderboerderij "de Vliert" in 1973

De kinderboerderij "de Vliert" is ontstaan vanuit de Speeltuinvereniging "de Kleine Boomgaard" te Wijk bij Duurstede. In oktober 1973 ging het toenmalige bestuur een kijkje nemen in het voor afbraak bestemde boerderijtje van Kees van der Vliert aan de Trekweg 1 te Wijk bij Duurstede. Deze boerderij was gebouwd als arbeiderswoning met stal. Het stenen gebouw is gebouwd in het jaar 1900, de stal dateert uit 1925. Op oude stafkaarten kunnen we nog zien dat de woning als enige in de wijkse boomgaarden stond. Water voor deze woning werd ter plaatse opgepompt en bewaard in een opslagtank, omdat de bebouwing van Wijk (stad) te ver was om waterleiding aan te leggen. De boerderij was dichtgetimmerd door de gemeente omdat er al verschillende keren krakers voor bewoning in waren geweest. Het pand was eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het zou namelijk gesloopt worden voor de in opkomst zijnde woonwijk "de Horden" in ± 1980. De sloop ging niet door en de kinderboerderij kreeg deze plek!

foto_1
foto_2

Op 14 juni 1974 werd de eerste fase geopend door burgemeester W.M.A. Peters. Op de uitnodigingskaart werd zeer terecht gezet: "We houden het droog". Geld voor drank en hapjes was niet voorhanden, er was zelfs geen geld voor koffie. Alles was opgegaan aan het verbouwen van de boerderij en aan voer voor de weinige dieren. Alle ± 500 genodigden hadden dit alles goed begrepen en gewaardeerd. Er waren mensen die met zakken voer kwamen. Iemand kwam zelfs met drie schapen als openingsgeschenk. De dierenarts bood zijn diensten aan als vrijwilliger. Zo hielp de hele gemeenschap mee om het werk van deze groep enthousiaste vrijwilligers te steunen.

Geen vetpot

De speeltuinvereniging had in die jaren een jaarsubsidie van ƒ 4.000,- (€ 1.815,-) waar ook nog andere activiteiten uit georganiseerd moesten worden, het was zeker geen vetpot. Met 30 vrijwilligers werd begonnen aan deze klus. Dat is uiteindelijk gelukt! Alles staat er nu nog, er is dus echt vakwerk geleverd door de vrijwilligers van "de Vliert".

foto_3
foto_4
foto_5

De boerderij breidt verder uit

Na het slaan van de eerste paal voor de woonwijk "de Horden" op 27 december 1978 kreeg het bestuur van de kinderboerderij "de Vliert" symbolisch een volière aangeboden door het Bouwfonds Nederlandse Gemeente. Het is een goede gewoonte dat als er een paal voor een gebouw of woonwijk geslagen wordt, een cadeau wordt achtergelaten binnen de gemeente. Het college van B&W van Wijk bij Duurstede vond het een gepast idee om dit aan de kinderboerderij ten deel te laten vallen. Veel vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren meegeholpen van deze kinderboerderij te maken wat het nu is. Zo is er tussen de boerderij en de stal een voerhok en een invalidentoilet gebouwd. Naast de stal een trekker en mestberging. Een Wijks bedrijf schonk het Vlierthuisje, de grote paddenstoel die geplaatst is bij de speeltuin in de grote weide. Na 20 jaar zijn de konijnenhokken die gemaakt zijn van oud kistenhout vervangen door een nieuw kleindierenverblijf dat geheel in eigen beheer gebouwd is mede door ondersteuning van vele sponsors zowel geldelijk als materieel. De volière is in 2001 verbouwd tot een educatief centrum voor natuur en milieu educatie. Eerst moesten er sponsors gezocht worden. Dankzij de sponsors en het bouwteam kwam het geheel in 2003 gereed. Een mooie aanwinst voor kinderboerderij "de Vliert".

De kinderboerderij is inmiddels niet meer weg te denken uit de Wijkse gemeenschap. De vereniging is een stichting geworden en er wordt hard gewerkt, zowel door bestuur, de professionele beheerders als de vele vrijwilligers, dit zo te houden en voortdurend te vernieuwen! Tegelijkertijd biedt de kinderboerderij plaats aan medewerkers die wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die hun dagbesteding onder begeleiding bij ons doen. Zij zijn niet meer weg te denken bij het beheer van onze kinderboerderij!

Adres

Droogoven 1
3961 EW Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 572 682

Openingstijden

Tijd
8.30 - 17.00 zomertijd, tot 16.00 uur wintertijd.
11.00 tot 13.00 en 14.00 tot 16.00
papegaai dieren-footer