De kinderboerderij is een vereniging met de naam Speeltuinvereniging “De Kleine Boomgaard”. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en maximaal zeven personen. De huidige samenstelling van het dagelijks bestuur is:

Nico Roest – voorzitter

Hans van Odijk – penningmeester

Lisette Egberts – dieraangelegenheden

Yolanda Hakkenberg van Gaasbeek – PR, activiteiten en coördinatie weekendbeheer

 

De bestuurders worden tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergadering (ALV) in april uit de leden van de vereniging benoemd. De bestuurders worden voor een periode van drie jaar benoemd. Jaarlijks brengt het bestuur in april tijdens de ALV verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging evenals een verslag van de baten en lasten van het voorgaande jaar.

Heeft u vragen of suggesties voor het bestuur, neem dan contact met ons op via de contact pagina.