In 2020 hebben wij in verband met de coronacrisis nog geen Algemene Leden Vergadering gehouden.

Datum voor 2019: 15 april 2019, tijd: 20:00 uur, locatie: Educatief Centrum.

Ieder jaar houdt de Kinderboerderij medio april een Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering is bedoeld voor al onze leden (zijnde onze donateurs) om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de boerderij. Wij bespreken het afgelopen jaar en blikken vooruit op het volgende jaar, middels een verslag van onze voorzitter. Ook bespreken wij het financiële aspect. 

De bestuurders worden tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergadering (ALV) in april uit de leden van de vereniging benoemd. De bestuurders worden voor een periode van zes jaar benoemd. Jaarlijks brengt het bestuur in april tijdens de ALV verslag uit van de gang van zaken binnen de vereniging evenals een verslag van de baten en lasten van het voorgaande jaar.

Heeft u vragen of suggesties voor het bestuur, of wilt u de ALV bijwonen, neem dan contact met ons op via de contact pagina.

Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt dat door al onze leden kan worden gelezen. Deze site is een mooi medium om dit verslag openbaar te maken.

Zodra de vergadering geweest is, kunt u hier het verslag nalezen. 

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 2019 vindt u hier.
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze financiële stukken, kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina.