Opening door de burgemeester

Op 14 juni 1974 werd de eerste fase geopend door burgemeester W.M.A. Peters. Op de uitnodigingskaart werd zeer terecht gezet: "We houden het droog". Geld voor drank en hapjes was niet voorhanden, er was zelfs geen geld voor koffie, ook niet voor de burgemeester die dit wel kon waarderen.

Alles was opgegaan aan het verbouwen van de boerderij en aan voer voor de weinige dieren. Alle ± 500 genodigden hadden dit alles goed begrepen en gewaardeerd.

Er waren mensen die met zakken voer kwamen. Iemand kwam zelfs met drie schapen als openingsgeschenk. De dierenarts bood zijn diensten aan als vrijwilliger. Zo hielp de hele gemeenschap mee om het werk van deze groep enthousiaste vrijwilligers te steunen.

De voorbereidingen voor de bouw van de woonwijk vorderden. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeente wilde ons daar weg hebben, het was een prachtig stuk grond om huizen te bouwen. De publieke opinie begon zich toen te roeren. We waren in onderhandeling met het college van B & W over het voortbestaan. We moesten wel land opgeven wat lag tussen de kinderboerderij en de Romeinenbaan. We hadden dat land zelf geheel ontgonnen en zijn het met B & W en gemeenteraad eens geworden dat we daar mochten blijven. We zouden voor het ingeleverde land een compensatie krijgen.
Uiteindelijk is door de ruiling een overeenkomst gesloten, zijn het de landerijen geworden in het verlengde van de kinderboerderij richting Wijk (stad) langs de Boterslootweg zoals het nu is.