We maakten uit de kas van de Speeltuinvereniging gebruik van
ƒ 1.600,- (€ 726,-) voor de oprichting van een kinderboerderij.
De speeltuinvereniging had in die jaren een jaarsubsidie van ƒ 4.000,- (€ 1.815,-) waar ook nog andere activiteiten uit georganiseerd moesten worden, het was zeker geen vetpot.

We begonnen met 30 vrijwilligers aan deze klus. Allen hadden hetzelfde idee, dat als we in de resterende tijd er iets goeds van konden maken, dan ging de Wijkse bevolking wel meespreken als de sloop op komst was. Dat is uiteindelijk gelukt! Alles staat er nu nog, er is dus echt vakwerk geleverd door de vrijwilligers van "de Vliert".
Later hebben we de boerderij zelf onderhanden genomen, alle vloeren waren er door de krakers uitgehaald. In de kamers werd zand ingereden en straattegels ingelegd. Deze vloeren zijn er nu nog. Waar nu de keuken is was een hok waar de watertank stond.
Later is er een verbinding gemaakt tussen de boerderij en de stal. Dit was vroeger een open ruimte van vier meter, u kunt dit nu nog zien aan de zware boerderijdeur in de boerderij.

We hebben in 1974 een noodtoilet gemaakt. Water en de gasleidingen hebben we zelf onder de Boterslootweg door gespoten met behulp van een bevriende aannemer. We betaalden toen alleen de aansluitkosten van de meters.

Zo langzamerhand kwamen er ook meer dieren op de kinderboerderij. Er werden acties ondernomen om leden / donateurs te krijgen voor het voortbestaan van deze kinderboerderij met de naam "de Vliert".