Oprichting Kinderboerderij "de Vliert" in 1973

De kinderboerderij "de Vliert" is ontstaan vanuit de Speeltuinvereniging "de Kleine Boomgaard" te Wijk bij Duurstede. Oktober 1973 ging het toenmalige bestuur een kijkje nemen in het voor afbraak bestemde boerderijtje van Kees van der Vliert aan de Trekweg 1 te Wijk bij Duurstede.

Deze boerderij was gebouwd als arbeiderswoning met stal. Het stenen gebouw is gebouwd in het jaar 1900, de stal dateert uit 1925. Op oude stafkaarten kunnen we nog zien dat de woning als enige in de Wijkse boomgaarden stond. Vanuit deze boerderij was de eerste bebouwing de begraafplaats aan de Steenstraat. Water voor deze woning werd ter plaatse opgepompt en bewaard in een opslagtank, omdat de bebouwing van Wijk (stad) te ver was om waterleiding aan te leggen. Elektra was bovengronds geweest, maar is in 1973 verwijderd. De boerderij was dichtgetimmerd door de gemeente omdat er al verschillende keren krakers voor bewoning in waren geweest. Het pand was eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het zou namelijk gesloopt worden voor de in opkomst zijnde woonwijk "de Horden" in ± 1980. Wij als Speeltuinvereniging hadden een plan geopperd om er een kinderboerderij van te maken in de tijd dat het leeg stond. We kregen toezegging van B&W dat het voorlopig niet gesloopt zou worden, we konden er dan 7 jaar gebruik van maken, daarna moest het gesloopt worden.