De boerderij breidt verder uit

Na het slaan van de eerste paal voor de woonwijk "de Horden" op 27 december 1978 kreeg het bestuur van de kinderboerderij "de Vliert" symbolisch een volière aangeboden door het Bouwfonds Nederlandse Gemeente. Het is een goede gewoonte dat als er een paal voor een gebouw of woonwijk geslagen wordt, een cadeau wordt achtergelaten binnen de gemeente.
Het college van B & W van Wijk bij Duurstede vond het een gepast idee om dit aan de kinderboerderij ten deel te laten vallen omdat ze toch vele jaren in de problemen zouden komen te zitten. Dat had het college goed gezien!

Opening door de burgemeester

Op 14 juni 1974 werd de eerste fase geopend door burgemeester W.M.A. Peters. Op de uitnodigingskaart werd zeer terecht gezet: "We houden het droog". Geld voor drank en hapjes was niet voorhanden, er was zelfs geen geld voor koffie, ook niet voor de burgemeester die dit wel kon waarderen.

Oprichting Kinderboerderij "de Vliert" in 1973

De kinderboerderij "de Vliert" is ontstaan vanuit de Speeltuinvereniging "de Kleine Boomgaard" te Wijk bij Duurstede. Oktober 1973 ging het toenmalige bestuur een kijkje nemen in het voor afbraak bestemde boerderijtje van Kees van der Vliert aan de Trekweg 1 te Wijk bij Duurstede.

We maakten uit de kas van de Speeltuinvereniging gebruik van
ƒ 1.600,- (€ 726,-) voor de oprichting van een kinderboerderij.
De speeltuinvereniging had in die jaren een jaarsubsidie van ƒ 4.000,- (€ 1.815,-) waar ook nog andere activiteiten uit georganiseerd moesten worden, het was zeker geen vetpot.